Thứ 2, 27/05/2024, 11:03[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2022 thành công tốt đẹp

Thứ 6, 14/10/2022 | 14:56:28
16,342 lượt xem
Sau 3 ngày (12-14/10) tiến hành các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế mạc.

Video: 141022-BE_MAC_DIEN_TAP_KHU_VUC_PHONG_THU_S2.mp4?_t=1665748332

Sáng ngày 14/10, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tổ chức lễ bế mạc. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ bế mạc.  

Quá trình diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Thông qua diễn tập lần này tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) trong chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập; đặc biệt đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình, sự tham mưu, phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2022 đã thành công toàn diện, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các nội dung diễn tập được Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá cao.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, LLVT tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng KVPT. Sau diễn tập KVPT tỉnh, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất những việc đã làm tốt, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Rà soát, bổ sung các phương án tác chiến phù hợp, vận dụng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT các cấp.

Tại lễ bế mạc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các lực lượng trong diễn tập. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT, đặc biệt chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc làm cơ sở để xây dựng các tiềm lực của KVPT, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, căn cứ chiến đấu các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp trong tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ về  phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các hoạt động chống phá, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ của các tháng cuối năm, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng chỉ đạo, thời gian quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3  tặng bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Tại lễ bế mạc, Quân khu 3, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

* Trước đó đã diễn ra phần nội dung thực binh của LLVT tỉnh thực hành đánh địch đổ bộ đường biển. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 dự và theo dõi thực binh.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự và chỉ đạo nội dung thực binh của LLVT tỉnh thực hành đánh địch đổ bộ đường biển.  Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và huyện Tiền Hải tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia thực binh đánh địch đổ bộ đường biển. 

Với đề mục “LLVT tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 80 đánh địch đổ bộ đường biển”, tình huống giả định: LLVT tỉnh phối hợp đánh địch bảo vệ khu vực biên giới biển, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy các lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hành đánh địch đổ bộ đường biển. Các đơn vị với lực lượng, vũ khí trang bị trong biên chế đã phối hợp triển khai xây dựng trận địa, tổ chức hiệp đồng, thực hành tác chiến tiêu diệt toàn bộ địch trong khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Tiêu diệt mục tiêu giả định trên biển.  

Các đơn vị tham gia thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

 Trịnh Cường 

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày