Chủ nhật, 04/12/2022, 06:24[GMT+7]

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 15/11/2022 | 16:51:55
9,001 lượt xem
Chiều ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, phức tạp với sự đồng thuận, nhất trí cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Các vị ĐBQH tỉnh Thái Bình tại phiên bế mạc kỳ họp.

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước: Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật, khá toàn diện trong 9 tháng qua của năm 2022, nhất là việc triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, dự báo tình hình  kinh tế và chính trị - an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và tiếp tục là thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung cao độ giải quyết dứt điểm những yếu kém, tồn đọng kéo dài của nền kinh tế, triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ đề ra, cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước nỗ lực, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 và 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai
, về công tác lập pháp: Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp, thông qua 6 luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.

Thứ ba, về hoạt động giám sát tối cao: Quốc hội đã nghe và thảo luận sâu sắc, thực chất các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thường xuyên đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật đã ban hành để kịp thời điều chỉnh những bất cập, mâu thuẫn; tập trung xây dựng chính sách quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với các lĩnh vực trọng yếu như: năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…, qua đó, nâng cao tối đa hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn, phân tích, xem xét thấu đáo dưới nhiều góc độ về những vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội trong 4 lĩnh vực: nội vụ, xây dựng, thanh tra, thông tin và truyền thông.

Nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực được chất vấn, nhất là phải sớm có giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ, hiện tượng công chức, viên chức xin nghỉ việc; bảo đảm tính đồng bộ giữa phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các thành phố lớn, xử lý có hiệu quả tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, bảo đảm chất lượng, môi trường sống cho công nhân, người lao động; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia…

Thứ tư, về công tác nhân sự: Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Thứ năm, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã quyết nghị:

(1) Cho phép kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 54/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2023; giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất;

(2) Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng;

(3) Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của kỳ họp; nhờ vậy mặc dù có những điều chỉnh nhất định về chương trình, nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và thực hiện thành công chương trình kỳ họp với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá với thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 4 và dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của cử tri và nhân dân cả nước, sự phối hợp của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan, hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vũ Sơn Tùng
(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày