Thứ 5, 09/02/2023, 19:32[GMT+7]

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:50:04
7,635 lượt xem
Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Video: 301122-_CHINH_PHU_HOP_TRUC_TUYEN_DO_THI_SO_-_WEB.mp4?_t=1669804350

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trương ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị đã xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết, tạo khí thế và động lực trong toàn hệ thống chính trị, quyết tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết. Nghị quyết số 148 của Chính phủ đề ra 5 nhóm nhiệm vụ gồm 33 nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 trên 45% và trên 50% vào năm 2030; đóng góp kinh tế khu vực đô thị vào GDP cả nước đạt trên 75% vào năm 2025 và trên 85% vào năm 2030; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung ương đạt 25% - 30% vào năm 2025 và 35% - 40% vào năm 2030... Đặc biệt, phấn đấu xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030.

Nội dung Nghị quyết số 148 thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Theo đó, yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành; xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành địa phương trong công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị một các toàn diện, kỹ lưỡng. Đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu, tham luận của các đại biểu trong hội nghị đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, khách quan, trách nhiệm về phát triển đô thị, trong đó có nhiều đề xuất, kiến nghị và giải pháp bám sát với tình hình thực tế, phản ánh trung thực những kết quả đạt và chưa đạt được, từ đó góp ý nhiều sáng kiến nhằm phát triển đô thị nhanh, bền vững. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay, đô thị đang ngày càng được mở rộng, đóng vai trò rất quan trọng và là một trong những động lực chính cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương phải bám sát thực tiễn để phát triển đô thị hiệu quả; ưu tiên phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Trong công tác quy hoạch đô thị phải đi trước một bước, quy hoạch phải có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, sáng tạo, khắc phục được những hạn chế. Trong phát triển đô thị thì cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả nhất; xây dựng cơ chế chính sách để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá; tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong thực hiện các nhiệm vụ khi triển khai Nghị quyết vào thực tiễn...

Tin: Trần Tuấn

Ảnh: Thành Tâm