Thứ 6, 03/02/2023, 21:40[GMT+7]

Thái Bình: 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:40:01
7,021 lượt xem
Sáng ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 011222-_chi_tieu_phat_trien_KT_XH_dat_va_cuot_ke_hoach.mp4?_t=1669891250

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng khá và đạt được kết quả tích cực. Trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả cao tạo tiền đề quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, nhất là thu nội địa ước thực hiện 12.468,6 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao được trung ương bổ sung kế hoạch vốn. Một số công trình trọng điểm, kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo; một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đến nay đã được giải quyết dứt điểm; đã chỉ đạo giải quyết xong một số vấn đề khó khăn, phức tạp. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được chỉ đạo và đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới; việc tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm 2022 đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, là năm có nhiều “điểm sáng” về văn hóa, thể thao góp phần tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong nhân dân và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường; việc cụ thể hóa, thể chế các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của cấp trên được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nguyên nhân của những hạn chế trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp trọng tâm đối với từng ngành, từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã đạt được kết quả rất tích cực, các chỉ tiêu đạt được khá cao hơn so với kỳ vọng. Từng ngành, từng địa phương đều nỗ lực vươn lên, có nhiều cách làm mới, sáng tạo; cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung vào cuộc chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục như: vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung và hình ảnh của tỉnh; việc tập trung phối hợp, đồng hành để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ còn hạn chế; vẫn còn tình trạng lúng túng, thiếu quyết đoán, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiều lúc, nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, đồng chí đề nghị từng cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các sở, ngành và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đặc biệt tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tất cả hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm