Chủ nhật, 05/02/2023, 11:32[GMT+7]

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, quyết tâm bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong năm 2023

Thứ 6, 02/12/2022 | 09:46:18
8,082 lượt xem
Tại hội nghị sáng ngày 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 021222-_-_BAN_CHAP_HANH_DANG_BO_TINH.mp4?_t=1669978449

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung đánh giá trong báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét, đạt mức tăng trưởng khá và đồng đều ở cả 3 khu vực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, nhất là thu nội địa. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước. Một số công trình trọng điểm, giao thông kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, đã kịp thời hệ thống, thể chế hóa và ban hành các đề án, quy định, kế hoạch, hướng dẫn… giúp các tổ chức cơ sở đảng triển khai, phổ biến kịp thời đến các chi bộ và đảng viên; nhất là việc triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đề án xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ giai đoạn 2022 - 2025; quy định về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ trong 6 loại hình đảng bộ… Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Việc tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong năm 2022 gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kết quả nổi bật: nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tốt, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đã giải quyết được nhiều điểm nghẽn, nhiều khâu vướng, tập trung cao cho các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm cũng như cả nhiệm kỳ; có những bước tiến quan trọng trong cả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: chưa tận dụng tối đa được các cơ hội; chưa giải quyết kịp thời một số vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ.

Dự báo tình hình năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, quyết tâm bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong năm 2023, tạo đà để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó cần tập trung tháo gỡ ngay những vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các thủ tục, hồ sơ cho các dự án đầu tư; sớm hoàn thành đầy đủ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách từ đó tạo nền tảng cho phát triển. Tập trung cao cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của nhiệm kỳ như: xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng; thu hút đầu tư; phát triển các khu đô thị, dịch vụ ở thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ… Tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với những bất cập trong giải quyết thủ tục đã chỉ ra tại hội nghị, đồng chí đề nghị cần phải tháo gỡ giải quyết ngay, đồng thời giao UBND tỉnh tập trung chỉ đạo làm ngay, làm sớm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trước mắt, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành quan tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp tết Nguyên đán; huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Quan tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, phong phú để người dân vui xuân, đón tết vui tươi, phấn khởi. Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, những cách làm sáng tạo, tập trung đi vào thực chất, bám sát cơ sở, huy động sức mạnh cơ sở, từ đó tạo ra sức mạnh chung, tổng thể để vươn lên mạnh mẽ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trước đó, tại các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm