Thứ 5, 09/02/2023, 13:35[GMT+7]

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:00:42
9,983 lượt xem
Chiều ngày 2/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 021222-TRI%E1%BB%82N_KHAI_%C4%90O%C3%80N_GI%C3%81M_S%C3%81T.mp4?_t=1669986653

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo các đơn vị được giám sát dự hội nghị.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát đối với ban thường vụ các huyện ủy: Vũ Thư, Thái Thụy và các đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đồng chí bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy của 5 đơn vị trên. Mốc thời gian giám sát từ ngày 1/5/2019 đến 30/11/2022. Thời gian tiến hành giám sát tại các đơn vị hoàn thành trong tháng 12/2022.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định thời gian qua các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19 đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy vậy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục; vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ sung giám sát nội dung này; thông qua đó nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các ban thường vụ các huyện ủy, đảng ủy và bí thư các huyện ủy, đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19. Trên cơ sở đó, các đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kết luận số 21 và Quy định số 19 trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị việc tổ chức giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Tin: Thu Hiền
Ảnh: Thành Tâm