Thứ 7, 04/02/2023, 12:51[GMT+7]

Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tham gia các hoạt động chất vấn góp phần vào thành công của kỳ họp

Thứ 5, 08/12/2022 | 08:23:33
8,542 lượt xem
(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Video: 081222-PH%C3%81T_BI%E1%BB%82U_KHAI_M%E1%BA%A0C_C%E1%BB%A6A_%C4%90C_NGUY%E1%BB%84N_TI%E1%BA%BEN_TH%C3%80NH.mp4?_t=1670465634


Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVII long trọng khai mạc kỳ họp thứ năm. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta đã trải qua nhiều khó khăn thử thách đan xen. Tình hình thế giới phức tạp, dịch Covid-19 những tháng đầu năm, xung đột Nga - Ucraina, giá cả nguyên vật liệu, vật tư tăng cao, lạm phát, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chuyển biến tích cực, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm.. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đã vượt kế hoạch đề ra, song còn một số ngành chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện xây dựng một số dự án giao thông và phát triển nhà ở còn chậm. Việc giải quyết thủ tục chấp thuận nhà đầu tư; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tuy đã được chỉ đạo quyết liệt, nhưng vẫn còn có nội dung thực hiện chậm và chưa đạt yêu cầu. Việc tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh ở một số bệnh viện còn chậm, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém; nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý, giám sát sau đầu tư. Kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác cải cách hành chính chưa tạo ra chuyển biến căn bản, tính quyết liệt chưa cao. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra những biện pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém nêu trên, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, Thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2022; đồng thời, xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, Xem xét, cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua.

- Ba là, Trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của Ủy ban nhân nhân tỉnh về những vấn đề liên quan được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời, xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Như thường lệ, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn, theo đó kỳ họp được tiến hành trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là những nguyên nhân chủ quan) trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà đa số cử tri, nhân dân quan tâm và đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!