Thứ 6, 03/02/2023, 01:47[GMT+7]

Thống nhất nội dung thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường

Thứ 5, 08/12/2022 | 17:54:59
10,561 lượt xem
Chiều ngày 8/12, Thường trực HĐND tỉnh họp với tổ trưởng các tổ đại biểu thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường sáng ngày 9/12. Dự họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Video: 081222-_th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t_n%E1%BB%99i_dung_th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_t%E1%BB%95.mp4?_t=1670502413

Trong 2 phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 7-8/12, đã có 89 lượt ý kiến của các đại biểu thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của chính quyền các cấp; đồng thời đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và thống nhất với nhận định, đánh giá của các ban HĐND tỉnh. Đa số các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Một số đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế và khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đề xuất bổ sung một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; tài nguyên, môi trường; giao thông, xây dựng, đầu tư, công nghiệp, thương mại; văn hóa - xã hội; nội vụ, quốc phòng, an ninh… Các đại biểu cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động: nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri.

Đại biểu dự cuộc họp.  

Cùng với đó, trong các phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với trung ương một số nội dung: sớm sửa đổi Luật Đất đai và các quy định có liên quan để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xem xét sớm ban hành phê duyệt quy hoạch chung của tỉnh làm căn cứ pháp lý triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp. Các đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu, bổ sung, phân loại các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đúng cấp có thẩm quyền để báo cáo tại phiên họp ngày 9/12.

Nguyễn Hình – Thu Hiền