Thứ 6, 03/02/2023, 19:40[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Thứ 2, 12/12/2022 | 14:35:56
8,204 lượt xem
Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên có đạo tiêu biểu năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Video: 121222_-_GAP_MAT_DANG_VIEN_CO_DAO.mp4?_t=1670837537

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền; bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo đúng lễ nghi và chương trình đã đăng ký; giao đất, cấp phép xây dựng để các tôn giáo mở rộng và tu bổ, nâng cấp cơ sở thờ tự. Mối quan hệ giữa các tôn giáo và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cởi mở và đồng thuận. Đến nay, hầu hết các cơ sở thờ tự của các tôn giáo trong tỉnh được xây mới hoặc tu sửa khang trang. Ở nơi có đông đồng bào có đạo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo của chức sắc, tín đồ các tôn giáo ngày càng phát triển, thiết thực, hiệu quả, đi vào cuộc sống góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 785 đảng viên là người có đạo, trong đó tính riêng 11 tháng năm 2022 kết nạp mới 11 đảng viên. Nhìn chung, các đảng viên là người có đạo trong tỉnh đều là hạt nhân chính trị trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các tôn giáo, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên là người có đạo đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến chức sắc, đồng bào có đạo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và quy định của pháp luật. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình đồng bào có đạo khó khăn dịp tết Nguyên đán. Đề nghị các đảng viên có đạo tiêu biểu của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; có ý thức cảnh giác, đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tác của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo. Tích cực học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác; tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 8 đảng viên là người có đạo có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.  

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm