Chủ nhật, 05/02/2023, 23:38[GMT+7]

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở

Thứ 5, 15/12/2022 | 16:50:46
6,881 lượt xem
Chiều ngày 15/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của 2 ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 151222_-_QUY_CHE_DAN_CHU.mp4?_t=1671109637

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên các ban chỉ đạo.

Năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới hoạt động, phối hợp tốt với chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tổ chức nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước đổi mới theo hướng khoa học, năng động, gần dân, hiểu dân, góp phần hạn chế tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp giúp bảo đảm ổn định đời sống người lao động, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2022, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Một số sự kiện lớn của các tổ chức tôn giáo đã được Ban Chỉ đạo, các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị. 

Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở ở tất cả các loại hình, đặc biệt là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Phát huy vai trò, hiệu quả của 2 ban chỉ đạo, đặc biệt là trách nhiệm của từng thành viên trong 2 ban chỉ đạo; rà soát lại các quy chế, quy định từ đó tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành thành viên trong các ban chỉ đạo để tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với quan điểm ở đâu có đơn thư thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở đó phải đứng ra giải quyết và phải tiếp nhận, chủ động giải quyết ngay từ đầu, không được né tránh. Những vụ việc nào hiện nay vẫn còn vướng mắc phải tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm