Thứ 6, 03/02/2023, 18:29[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Thứ 5, 22/12/2022 | 19:44:56
9,432 lượt xem
Chiều ngày 22/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 221222_-_KIEM_TRA_GIAM_SAT.mp4?_t=1671720420

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, kịp thời ngăn ngừa vi phạm

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2021. Các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện 963/831 cuộc kiểm tra (đạt 115,9% so với kế hoạch); 649/662 cuộc giám sát (đạt 98% so với kế hoạch). UBKT các cấp đã thực hiện 771/692 cuộc kiểm tra (đạt 111,4% so với kế hoạch); 475/473 cuộc giám sát (đạt 100,4% so với kế hoạch). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện chính sách xã hội; công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức đảng, 314 đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần ổn định tình hình, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Công tác xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp được chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được năm 2022; đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm qua đó kịp thời ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm góp phần nâng cao đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, hệ thống chính quyền, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản đúng kế hoạch, đúng thời gian, bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng cao hơn năm trước. Cấp ủy cùng lãnh đạo chính quyền các cấp chủ động làm tốt công tác thanh tra (thanh tra chuyên đề, thanh tra công vụ, thanh tra thường xuyên); qua đó góp phần phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, sai phạm và khắc phục xử lý, kịp thời nếu xảy ra vi phạm, sai phạm. Đặc biệt, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động nắm bắt thông tin qua nhiều kênh khác nhau như qua đơn thư, qua phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên trau dồi, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng đạo đức tác phong người làm công tác kiểm tra. Phát huy tốt vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.  

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai đầy đủ, chặt chẽ các nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tết Quý Mão năm 2023 theo đúng thẩm quyền, chức năng, phạm vi lĩnh vực, địa bàn để tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân năm nay rất lớn, vì vậy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cũng cao hơn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan theo thẩm quyền, chức năng phát huy tối đa trách nhiệm, chủ động vào cuộc; sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bài bản, dự tính hết các khả năng có thể xảy ra, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; phân công lực lượng rõ ràng, chặt chẽ. Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và các vật liệu nổ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động và vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón tết. Quán triệt cán bộ, đảng viên vui xuân đón tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm, sau tết cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. Khuyến khích cấp ủy các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phục vụ nhân dân trong dịp tết.

 Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm