Thứ 7, 28/01/2023, 20:11[GMT+7]

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 27/12/2022 | 10:51:33
9,240 lượt xem
Sáng ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 271222_-_KI%E1%BB%82M_%C4%90I%E1%BB%82M_BTV_T%E1%BB%88NH_%E1%BB%A6Y.mp4?_t=1672138620

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện các ban Đảng trung ương dự hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình, tinh thần trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp khắc phục, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí cũng đề nghị, trong quá trình đánh giá, nhận xét, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 khẳng định: Năm 2022 được khởi đầu với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển để bù đắp những thiệt hại, tổn thất nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt sâu sắc, xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2022. Trên cơ sở đó đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn, sát hợp với thực tế của tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, dài hạn, đột phá để huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và từng ngành, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Cũng trong năm 2022, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và hiệu quả thông qua việc mở rộng triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 100% đảng bộ trong toàn tỉnh và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống chính trị. Vì vậy, mặc dù trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, song nền kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (9%). Thái Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc top đầu cả nước. Thu nội địa đạt trên 12.400 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo có trọng tâm, phù hợp với tình tình thực tế của tỉnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 tiến hành trong thời gian 2 ngày: 27 - 28/12.

          Tin: Xuân Phương

          Ảnh: Thành Tâm