Thứ 7, 28/01/2023, 19:46[GMT+7]

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Thứ 5, 29/12/2022 | 17:40:19
11,048 lượt xem
Chiều ngày 29/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp nghe cơ quan thường trực của Hội đồng báo cáo các nội dung chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động thi đua yêu nước năm 2023 của tỉnh; báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 291222_-_THI_DUA_YEU_NUOC.mp4?_t=1672328283

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 133 ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động thi đua yêu nước năm 2023, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo các văn kiện phục vụ hội nghị; kịch bản chương trình hội nghị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng phóng sự kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hội nghị. Thông qua hội nghị nhằm nhân rộng các bài học kinh nghiệm về tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao nội dung công việc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phục vụ công tác tổ chức hội nghị. Đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại cuộc họp để triển khai hiệu quả các công việc tiếp theo. Đồng chí cũng cho ý kiến vào một số nội dung trong công tác tổ chức hội nghị như: nhân lực phục vụ hội nghị, công tác đón tiếp đại biểu, trang trí, khánh tiết, tổ chức khen thưởng, trao thưởng tại hội nghị. Đồng chí thống nhất thời gian tổ chức hội nghị vào ngày 4/1/2023; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hội nghị diễn ra thành công bảo đảm trang trọng, thiết thực.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết, thống nhất thông qua danh sách các tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm