Thứ 7, 28/01/2023, 21:33[GMT+7]

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 6, 30/12/2022 | 15:21:07
14,151 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 301222-_Tong_ket_ctac_xay_dung_Dang_720.mp4?_t=1672393087

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các chỉ thị, kế hoạch, quy định, quy chế… trình cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đó có mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể hóa, chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Tham mưu thực hiện về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ, về nền nếp chế độ công tác đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2022, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết và kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tích cực xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã đăng ký. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi của Đảng. Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện đúng các khâu, quy trình công tác cán bộ về luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, khách quan.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng 15 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm