Thứ 2, 06/02/2023, 00:12[GMT+7]

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Thứ 6, 30/12/2022 | 18:33:20
8,866 lượt xem
Chiều ngày 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 301222_-TONG_KET_TUYEN_GIAO.mp4?_t=1672407720

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa, khối khoa giáo, khối lý luận chính trị; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2022, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở. Tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống theo tinh thần đổi mới. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tiếp tục được đổi mới, bám sát thực tiễn. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng, quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 bảo đảm kịp thời, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, thông tin chưa được kiểm chứng, nội dung phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện thường xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022 góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, nhất là các văn bản, chỉ thị mới của trung ương, của tỉnh để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên nhanh nhất, kịp thời và chính xác nhất, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, khơi dậy niềm tự hào và khát khao cống hiến vươn lên để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chuyên đề của năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”. Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Chủ động nắm tình hình và chủ động định hướng thông tin, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên giáo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp ''Vì sự nghiệp Tuyên giáo". 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 .Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân. 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 8 đồng chí có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng; đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm