Thứ 4, 01/02/2023, 00:13[GMT+7]

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Thứ 4, 04/01/2023 | 16:04:15
15,929 lượt xem
Sáng ngày 4/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được trao thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 040123_-T%E1%BBY%C3%8AU_N%C6%AF%E1%BB%9AC_N%C4%82M_2022.mp4?_t=1672834393

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua

Năm 2022, UBND tỉnh đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; chất lượng giáo dục được quan tâm, công tác y tế được nâng lên; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được triển khai bài bản, có hiệu quả. Nhiều gương điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình hiệu quả đã được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Với tinh thần hăng hái thi đua, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, năm 2022 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,52%, tổng giá trị sản xuất tăng 11,5% so với năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 11.500 tỷ đồng. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tỉnh Thái Bình đã được nhiều nhà đầu tư trong và nước quan tâm tìm hiểu và đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế, đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu, đầu tư; tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2021, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 660 triệu USD.

Tại hội nghị, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 36 tập thể, cá nhân. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 8 cá nhân.  Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 cá nhân. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể; hạng Nhì cho 1 tập thể và hạng Ba cho 3 tập thể. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 11 cá nhân và 01 cá nhân được truy tặng. Đồng chí Đặng Thanh Giang Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 22 cá nhân.  Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể.Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Trần thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân, 06 gia đình. 

Tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, lòng tự hào của quê hương, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đó cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn; đoàn kết, sáng tạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức với chủ đề năm 2023 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua của trung ương, của tỉnh đã phát động, các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, địa bàn, đơn vị, nhất là gắn với chủ đề năm 2023.  Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tập trung thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các cơ chế chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Từng ngành, từng địa phương phải thi đua đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, làm ăn lâu dài và hiệu quả tại địa phương; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tái cơ cấu sản xuất, hợp lý hóa quy trình để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Cùng với đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân để phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Thay mặt các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Văn nghệ chào mừng.  

                                                               Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm