Thứ 7, 01/04/2023, 11:29[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 5, 16/02/2023 | 14:38:51
15,656 lượt xem
Sáng ngày 16/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 160223-_Hoi_nghi_BTV_Tinh_uy.mp4?_t=1676538540

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục; cùng với nguồn lực nhà nước tạo nên sự phát triển vững chắc của sự nghiệp giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tạo cơ hội cho mọi người, mọi tổ chức đều được đóng góp để phát triển giáo dục cũng như được hưởng thụ những thành quả. Trong đó bảo đảm cơ hội học tập cho các đối tượng học sinh diện chính sách, người nghèo, người khuyết tật  và các đối tượng khó khăn về điều kiện học tập… Đề án cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể về thực hiện cơ chế tự chủ ở các cơ sở giáo dục, phát triển cơ sở giáo dục tư thục, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ các hoạt động giáo dục.

Các đại biểu dự hội nghị.  

Phát biểu thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo đề án và cho rằng xã hội hóa giáo dục hiện nay là rất cần thiết, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, là xu thế phát triển tất yếu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên việc xã hội hóa giáo dục phải tính toán kỹ các yếu tố làm sao phát huy hiệu quả hơn nữa các nguồn lực nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục, đồng thời huy động thêm nhiều nguồn lực của xã hội cho lĩnh vực này,  mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nhu cầu của xã hội. Cùng với đó, các mục tiêu xã hội hóa đưa ra phải phù hợp với thực tế và từng giai đoạn, đi kèm với đó là có các cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện tốt các mục tiêu đề án đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu xây dựng dự thảo đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Đồng chí nhấn mạnh, việc xã hội hóa các dịch vụ công nói chung, trong đó xã hội hóa giáo dục là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội nên cần phải tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Hàng năm, ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục rất lớn nhưng mới đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, còn những nhu cầu đa dạng, nhu cầu phát triển cao hơn chưa thể đáp ứng hết được nên cần phải thực hiện xã hội hóa giáo dục. Khi đó sẽ thu hút được các nguồn lực của xã hội chung tay cùng với Nhà nước đầu tư nâng cao năng lực giáo dục, chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong đề án cần phải chỉ rõ các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; trong đó đối với học sinh bậc tiểu học và THCS dù học ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào đều được thụ hưởng các chính sách đầu tư cho giáo dục của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua dự thảo đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND thành phố Thái Bình nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu xã hội hóa trong đề án cho phù hợp, quan tâm quy hoạch các vị trí đất để thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham mưu hoàn thiện đề án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cùng với đó là các cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, trình HĐND tỉnh sớm ban hành đề án triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Quy chế hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải.

Mạnh Cường

Ảnh: Thành Tâm