Thứ 4, 29/03/2023, 14:11[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 5, 23/02/2023 | 16:49:03
18,239 lượt xem
Chiều ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 230223_-_HOP_BAN_THUONG_VU.mp4?_t=1677154237

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.  Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.  

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân ở địa phương, đơn vị bảo đảm tiến độ đề ra. Trong kiểm điểm đã nghiêm túc, cầu thị, đánh giá sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân; thảo luận, đánh giá cụ thể về hiệu quả năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức kiểm điểm. Trong kiểm điểm, mỗi cá nhân đã liên hệ chặt chẽ với kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân, về thực hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá xếp loại đối với từng tập thể, cá nhân bảo đảm đúng thực chất, gắn với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên. Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn thẩm định các tiêu chí đánh giá đối với đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở; phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy, các ban tham mưu giúp việc cấp ủy dự, theo dõi các địa phương, đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý. Ngay sau khi kiểm điểm, xếp loại chất lượng đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

  Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

 

  • Từ khóa