Thứ 2, 27/03/2023, 08:47[GMT+7]

Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ 4, 15/03/2023 | 09:13:18
12,805 lượt xem
Sáng ngày 15/3, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo luận, quyết nghị một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Video: 150323_-_HOP_HDND_DOT_XUAT.mp4?_t=1678880042

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện.


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Đoàn chủ tọa kỳ họp.  

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nhiều tờ trình và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình; thực hiện quy trình bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện quy trình về công tác cán bộ; biểu quyết nhất trí thông qua 15 nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Trọng Lộ, tổ Hưng Hà tham luận tại kỳ họp.

 Đại biểu Phạm Văn Chung, tổ Thái Thụy tham luận tại kỳ họp. Đại biểu Tô Quý Bôn, tổ Tiền Hải tham luận tại kỳ họp.  

Đại biểu Vũ Đức Then, tổ Thái Thụy tham luận tại kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Xuân Thành, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do chuyển công tác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Phạm Việt Anh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh.  

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, trong các khu công nghiệp và chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để trình HĐND tỉnh trong thời gian tới. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

15 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

 1. Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023;
 2. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng;
 3. Nghị quyết ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025;
 4. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình;
 5. Nghị quyết ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
 6. Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020;
 7. Nghị quyết bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023;
 8. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
 9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023.
 10. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
 11. Nghị quyết phê chuẩn quyết định bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 12. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 13. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 14. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 15. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Thu Hiền

 Ảnh: Thành Tâm