Thứ 7, 03/06/2023, 01:15[GMT+7]

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ 5, 18/05/2023 | 15:10:58
7,927 lượt xem
Sáng ngày 18/5, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 5 thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh và tiến độ theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Video: 18523_-H%E1%BB%8Dp_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%E1%BB%B1c_Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_ph%C3%B2ng%2C_ch%E1%BB%91ng_tham_nh%C5%A9ng%2C_ti%C3%AAu_c%E1%BB%B1c_t%E1%BB%89nh.mp4?_t=1684408462

 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 4/2023. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 325 cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. 

Đến nay, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06, bước đầu đạt được 5 nhóm tiện ích chính. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tổ chức bốc thăm lựa chọn 36 người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2023 tại 15 cơ quan, đơn vị để xác minh. Việc chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, được chỉ đạo và thực hiện tích cực, đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.  

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thống nhất với đề xuất về các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Trước mắt tập trung đôn đốc chỉ đạo, giải quyết 4 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới… góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Mạnh Cường