Chủ nhật, 24/09/2023, 04:41[GMT+7]

Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ 3, 30/05/2023 | 18:34:00
3,252 lượt xem
Chiều ngày 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Video: 300523-GOP_Y_SUA_DOI_BO_CHINH_TRI.mp4?_t=1685454113

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng. Nhiều nơi đã quan tâm chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra những vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện mất đoàn kết, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chậm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình; nhiều nơi đã cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy sản phẩm cụ thể để làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, từng bước khắc phục bệnh thành tích, ngày càng thiết thực hơn; nhìn chung phản ánh được chất lượng của tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị, dự thảo quy định mới đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề: nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; đối tượng kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; trách nhiệm, thẩm quyền; tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trong dự thảo; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quy định đối với tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ khi có thành viên bị kỷ luật trong năm; bổ sung nội dung về đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong một số trường hợp…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị; bộ phận biên tập sẽ tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó nghiên cứu, xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo quy định mới. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương góp phần hoàn thiện dự thảo quy định mới bảo đảm khả thi, hiệu quả cao.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày