Thứ 3, 27/02/2024, 11:07[GMT+7]

Phát huy thành quả đạt được, đẩy nhanh tiến trình thực hiện, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và của cả nhiệm kỳ

Thứ 4, 06/12/2023 | 13:20:51
12,183 lượt xem
Bài phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Video: 061223-ph1%C3%B4ng_h%E1%BA%A3i_b%E1%BA%A3n_g%E1%BB%ADi_%C4%91i.mp4?_t=1701859062

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh! 

Kính thưa chủ toạ kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng được dự kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh lần này diễn ra vào thời điểm chúng ta vừa tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhìn lại năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết, chúng ta không chỉ đánh giá các kết quả đạt được, mà còn nhìn nhận lại quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đánh giá hiệu quả và tính đúng đắn của các chương trình, kế hoạch đang tổ chức thực hiện, cũng như khả năng hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 với rất nhiều khó khăn, có phần trầm trọng hơn các năm trước, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất, kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình phát triển, tạo ra các bứt phá rõ nét, tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhìn lại năm qua và nhìn lại 3 năm thực hiện nhiệm vụ, chúng ta có quyền tự hào với các kết quả và thành tựu đã đạt được. Qua tổng kết, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chỉ ra một số kết quả nổi bật, có tính khái  quát cho thành tựu đã đạt được trong 3 năm qua, đó là: Đã bước đầu hiện thực hóa được lộ trình tiến tới Mục tiêu tổng quát của cả giai đoạn từ nay đến năm 2045 với các bước đi cụ thể, vững chắc, với nhiều chuyển biến quan trọng, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Nhiều kết quả quan trọng đạt được đã tạo ra tâm thế mới của hệ thống chính trị, diện mạo mới, nhận diện mới, sức bật mới của tỉnh nhà; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn giúp việc đã có nhiều bước trưởng thành mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để nhìn nhận rõ hơn, sâu sắc hơn, đầy đủ hơn thành quả mà toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đã phấn đấu đạt được trong 3 năm qua, tôi xin nhấn mạnh một số chuyển biến quan trọng như sau:

Một là, sau 3 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, các kết quả quan trọng nhất mà chúng ta đạt được, đó là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Kể từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta đã kiên trì làm sâu sắc và tiến tới đạt được sự đồng thuận cao và thống nhất rộng rãi trong nhận thức về nhiều vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết Đại hội XX đã đề ra, trước hết, đó là sự thống nhất cao trong nhận thức về Mục tiêu tổng quát mang tính chiến lược và xuyên suốt mà toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà quyết tâm phấn đấu thực hiện, là điều kiện tiên quyết để tạo ra nhận thức chung và động lực mạnh mẽ. Mục tiêu đó trước hết thể hiện khát vọng to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà không chịu tụt hậu, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ theo kịp với khu vực và cả nước. 3 năm qua, để đạt được sự thống nhất cao độ, bên cạnh việc thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta đã kiên trì phấn đấu, kiên trì triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; lấy các kết quả thực hiện được trong thực tiễn để tiếp tục chứng minh cho tính đúng đắn, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ sự kiên trì, quyết tâm đó mà đến nay toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã khẳng định một cách mạnh mẽ, đầy tự tin về mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Hai là, các kết quả đạt được trong 3 năm qua, trong đó có kết quả của năm 2023 là thành quả trực tiếp của quá trình cụ thể hóa Mục tiêu tổng quát thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thời kỳ, trong đó mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Các kết quả đạt được trong 3 năm qua đã góp phần quan trọng để làm rõ nét hơn lộ trình, con đường phát triển của tỉnh, hiện thực hóa sớm hơn tiến trình hướng tới Mục tiêu tổng quát, đồng thời đã góp phần khắc phục tâm lý tự ti, thiếu niềm tin hoặc tâm lý tự mãn về tương lai phát triển. Đến nay, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào khi đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu có tính bước ngoặt; đồng thời cũng đã dày công chuẩn bị điều kiện, tiền đề quan trọng để phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo. Có thể kể đến một số kết quả, thành tựu quan trọng như kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện và vững chắc, trong đó kinh tế nông thôn đã bước đầu chuyển sang đa dạng hóa ngành nghề, sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị, chất lượng cao; công nghiệp chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có giá trị và đa dạng hóa thị trường; Khu kinh tế Thái Bình hình thành và nhanh chóng khẳng định được vai trò là trọng điểm, động lực phát triển, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài và mở ra triển vọng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của miền Bắc; thành phố Thái Bình được chỉnh trang, đầu tư hoàn thiện hạ tầng và các thiết chế đô thị, bắt tay vào đầu tư không gian mới để sớm trở thành đô thị loại I, đô thị cảnh quan ven sông văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng... 3 năm qua cũng là thời gian chúng ta rút ra được nhiều bài học quý giá, trong đó có bài học về việc nhất quán về mục tiêu để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, theo đó trên cơ sở xác định rõ chiến lược dài hạn phải kịp thời nắm bắt thời cơ, vận hội, xây dựng lộ trình thực hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể, khả thi; bài học về đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động để huy động cao nhất sức mạnh của hệ thống chính trị; bài học về đề cao trách nhiệm cá nhân, lấy mục tiêu phát triển chung làm điểm đồng, làm tiêu chuẩn, thước đo cho trách nhiệm và động cơ phấn đấu; bài học về việc vượt qua chính mình,  mạnh mẽ đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, nâng cao vị thế, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành; bài học về thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao;  bài học về mạnh mẽ đổi mới công tác cán bộ, phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ và đánh giá cán bộ…

Ba là, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, chúng ta đã khẳng định được vai trò lãnh đạo quan trọng của cấp ủy các cấp, trước hết là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều đổi mới, được thực hiện quyết liệt, linh hoạt với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, ngày càng nâng cao được hiệu quả điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; huy động được sự chung tay vào cuộc một cách hiệu quả của MTTQ, các hội, đoàn thể trong tỉnh; và đặc biệt là đạt được sự tin tưởng, đồng lòng, hưởng ứng, ủng hộ và thực hiện của đội ngũ doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh. Đây là vốn quý, là hành trang quan trọng để chúng ta bước vào 2 năm cuối của nhiệm kỳ với còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta cũng vui mừng nhận thấy hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các cấp trong 3 năm qua đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, nhiều quyết sách, chính sách quan trọng đã được xem xét thông qua, công tác giám sát, chất vấn đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Với hành trang là các kết quả, thành tựu nêu trên, bước sang năm 2024, chúng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kiên định Mục tiêu tổng quát, quyết tâm bứt phá, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện các chương trình, kế hoạch và trong thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; giải quyết dứt điểm các hạn chế, yếu kém, các điểm nghẽn, vướng mắc; nâng cao chất lượng toàn diện, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong tỉnh; thu hút mạnh mẽ và khơi thông các nguồn lực; sử dụng hiệu qủa các nguồn đầu tư để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng; quan tâm toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Trước mục tiêu to lớn, nhiệm vụ nặng nề còn phải thực hiện, nhất là khi đối chiếu lại với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta càng thấy rõ yêu cầu phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, nhìn thẳng vào các hạn chế, yếu kém để khắc phục hiệu quả hơn nữa; nhận thức rõ các khó khăn, các thách thức và yêu cầu mới; tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức, phương pháp và trách nhiệm trong thi đua tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đề ra các giải pháp quyết liệt hơn, hiệu quả, phù hợp hơn, tận dụng tốt hơn thời cơ, điều kiện thuận lợi để đạt được nhiều kết quả cao hơn và mang tính quyết định hơn. Trước mắt, cần bắt tay ngay vào lãnh đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và giải quyết các vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay đến cuối nhiệm kỳ và các vấn đề mới đặt ra; tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ.Các đại biểu dự kỳ họp.


Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn bạc, quyết định một số chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tôi đề nghị HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định. HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thông qua đó người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội thấy được mức độ tín nhiệm của mình để “tự soi”, “tự sửa”, để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đề cao dân chủ, trách nhiệm, đảm bảo khách quan, chính xác trong quyết định lá phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp, cùng với cử tri và toàn thể nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn!
Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày