Thứ 7, 02/03/2024, 23:51[GMT+7]

Tăng cường mở rộng giám sát để phòng ngừa sai phạm

Thứ 6, 22/12/2023 | 16:13:27
12,924 lượt xem
Sáng ngày 22/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Video: 221223_-_TK_KIEM_TRA_GIAM_SAT.mp4?_t=1703244540

 

Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Địa bàn VI, cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; ban hành một số văn bản để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. 

UBKT Tỉnh ủy và UBKT tra các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của UBKT Trung ương và nhiệm vụ cấp ủy giao với khối lượng công việc nhiều, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Cấp ủy, UBKT các cấp có nhiều đổi mới trong công tác KTGS; chủ động trong xây dựng chương trình, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề. Số cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp đều vượt chương trình, kế hoạch đề ra. 

Nội dung KTGS tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có vấn đề phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; việc thực hiện và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra sau các kết luận KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp... Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. 

Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xem xét xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác kiện toàn UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan UBKT và công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp được chú trọng.

Lãnh đạo Vụ Địa bàn VI, cơ quan UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; đồng thời cũng là năm bắt tay vào chuẩn bị các bước công tác nhân sự tiến tới lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đồng chí yêu cầu công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng phải tiếp tục được chú trọng, đề cao, đồng thời có nhiều đổi mới trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, quán triệt kỹ các văn bản, quy định mới của Đảng về công tác KTGS, nhất là các nội dung liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và trách nhiệm trong triển khai công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trong đó cần tăng cường mở rộng giám sát để phòng ngừa sai phạm cũng như kịp thời chấn chỉnh các sai phạm khi mới manh nha. Ngoài ra, cần chú trọng KTGS tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu, các nhân sự được quy hoạch vào các chức danh của cấp ủy cũng như lãnh đạo các cấp liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên. Qua đó sẽ góp phần thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự tiến tới đại hội đảng các cấp. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, trước hết là trong công tác tham mưu cũng như trong công tác phối hợp, tổ chức triển khai nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày