Thứ 7, 02/03/2024, 22:55[GMT+7]

Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Thứ 4, 24/01/2024 | 15:51:48
23,231 lượt xem
Sáng ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đại biểu dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh.

Audio: 2501_bao_ve_nen_tang.mp3

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì buổi họp báo. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự buổi họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh.

Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi gồm 5 thể loại: tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử), báo (báo in và báo điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip; là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trước ngày phát động cuộc thi. 

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: tiếp tục khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và tình hình mới; lan tỏa những thành tựu đột phá, sáng tạo về lý luận trong đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ vững chắc cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước trong bối cảnh mới; làm rõ quá trình phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ thực tiễn gần 40 năm đổi mới gắn với đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc... 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi (ngày 24/1/2024) cho đến hết ngày 15/7/2024 (tính theo dấu bưu điện). 

Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2024 nhân dịp 6 năm Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi được phát động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tâm huyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định những thành quả đã đạt được, từ đó góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Minh Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày