Thứ 4, 17/04/2024, 18:46[GMT+7]

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU

Thứ 5, 14/03/2024 | 17:00:18
22,928 lượt xem
Chiều ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) vè tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát đối với các ban thường vụ: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư và các đồng chí bí thư: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư. Mốc thời gian giám sát là từ khi ban hành Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU đến 30/12/2023. Thời gian tiến hành giám sát tại các đơn vị hoàn thành trong tháng 4/2024.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các ban thường vụ và các đồng chí bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Video: 140324_-_TRIEN_KHAI_CUOC_GIAM_SAT.mp4?_t=1710418467

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc giám sát; đồng thời yêu cầu trong quá trình giám sát phải đánh giá đúng, thực chất kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, những vấn đề còn bất cập để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị việc giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Các ban thường vụ: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Đông Hưng, Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ngoài trực tiếp nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu tại đơn vị, các đoàn cần tích cực tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát để có đánh giá khách quan, toàn diện.  

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày