Thứ 3, 16/04/2024, 14:14[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Gặp gỡ, trao đổi với trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị và địa phương

Thứ 2, 18/03/2024 | 16:45:53
22,556 lượt xem
Sáng ngày 18/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và 80 đại biểu là trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 180324_-_GAP_GO_TRAO_DOI.mp4?_t=1710847627

 

Đây là lần thứ hai UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với vị trí, vai trò của lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành và địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về công tác cải cách hành chính năm 2023, một số nội dung về đạo đức công vụ và nhiệm vụ của cán bộ, công chức. 

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,37% so với năm 2022, tăng gấp 1,5 lần so với bình quân chung của cả nước, xếp thứ 7/11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình bứt phá và gia nhập nhóm “tỷ đô” về thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Đóng góp vào những kết quả nổi bật đó ngoài sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp còn có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Đầu tư ngoài ngân sách (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại hội nghị.Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) phát biểu tại hội nghị.  

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương cho rằng đây là sự đổi mới rất mạnh mẽ, giúp cho các trưởng phòng có thể nói lên tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; là cầu nối giữa các phòng, ban của các cơ quan, đơn vị và địa phương với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để các đồng chí lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn; đồng thời cũng là dịp để các phòng, ban của các cơ quan, đơn vị và địa phương học hỏi, bổ sung kinh nghiệm, kiến thức trong việc tham mưu và giải quyết công việc trong thời gian tới được tốt hơn.

Lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương cũng phát biểu làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: thay đổi các quy định về tính giá đất, sự phối hợp ở một số nội dung giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện còn chưa thống nhất, công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế, số lượng công việc nhiều trong khi cán bộ, công chức còn ít, vướng mắc trong mâu thuẫn giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác, cơ chế, chính sách của tỉnh trong thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải còn thấp, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ để giải quyết tốt hơn các thủ tục hành chính...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về mong muốn, định hướng của tỉnh trong thời gian tới đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đời sống của nhân dân ngày càng sung túc, đầy đủ. Đây là mục tiêu có cơ sở, căn cứ và hoàn toàn có thể thực hiện được nếu biết phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có đồng thời biết tập hợp, đoàn kết tạo nên sức mạnh và phát huy tiềm lực con người Thái Bình.

Đồng chí yêu cầu phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn và hành động quyết liệt để thực hiện tốt 3 đột phá phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế đã được đề ra trong Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trân trọng những đóng góp tích cực của lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa trong thời gian tới, đó là ý thức trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo cấp phòng các sở, ngành, đơn vị và địa phương còn ở mức độ hạn chế; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ; quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao chưa có sự gắn kết giữa nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn; mong muốn, động lực cùng thực hiện mục tiêu chung của tỉnh còn hạn chế; công tác cải cách hành chính chậm đổi mới; còn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới lãnh đạo cấp phòng các sở, ngành, đơn vị và địa phương nhận thức đầy đủ mong muốn, định hướng, mục tiêu và hạn chế chung của tỉnh cũng như hạn chế của một bộ phận lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở đó tự nhận thức, thấy được trách nhiệm của bản thân để có giải pháp khắc phục; tiếp tục tham mưu và đổi mới hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ, lấy quyền lợi người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm và trung tâm, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lỡ hẹn, trễ hẹn trong thực hiện thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp; chủ động trao đổi, đối thoại, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và địa phương; chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc đồng thời chủ động tiếp cận, nghiên cứu các quy định mới của pháp luật trong thực thi công vụ. Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ cấp phòng làm tốt nhiệm vụ đồng thời nghiêm khắc xử lý đối với cán bộ không tích cực đổi mới giải quyết thủ tục hành chính, ý thức trách nhiệm chưa cao. Sở Nội vụ tham mưu luân chuyển cán bộ cấp phòng các sở, ngành, đơn vị và địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo cấp phòng các sở, ngành, đơn vị và địa phương đề xuất ngay các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo.

Minh Hương 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày