Thứ 3, 16/04/2024, 02:11[GMT+7]

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ

Thứ 2, 01/04/2024 | 19:04:28
17,478 lượt xem
Chiều ngày 1/4, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 010424_-_HOP_TRUC_TUYEN_BAN_TO_CHUC.mp4?_t=1711980108

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý I/2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước phục vụ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); đồng thời tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và có một số cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới toàn ngành tập trung triển khai đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung tham mưu 4 nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII); tham mưu rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIV) nhiệm kỳ 2026 - 2031; nghiên cứu, hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II/2024… Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành việc xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ theo phân cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

 Đào Quyên

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày