Thứ 2, 27/05/2024, 02:28[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30:58
23,896 lượt xem
Sáng ngày 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 250424_-_Tong_ket_VH.mp4?_t=1714049802

 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Bình được nâng lên và có chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết được triển khai tích cực, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Việc giáo dục, chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, đạo đức, nhân cách được quan tâm và đề cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh đã và đang được quan tâm bảo tồn, lưu giữ và phát huy, việc đưa văn hóa truyền thống của địa phương vào truyền dạy trong trường học bước đầu thu được kết quả tốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân được quan tâm thực hiện hiệu quả; các hoạt động văn hóa văn nghệ phát triển mạnh. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động và thực hiện hiện quả ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực đã góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người, bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của nhân dân trong tỉnh. Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, hoạt động văn hóa, văn nghệ đã bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, việc quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Thái Bình đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế…

 Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trình bày tham luận về kết quả thực hiện các nghị quyết trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

 Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Văn hóa là động lực lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình hiện nay. Qua quá trình thực hiện các nghị quyết, chúng ta đã gặt hái được những thành công trên các lĩnh vực như: công tác quán triệt và tuyên truyền chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cụ thể, kịp thời, đúng với quan điểm chỉ đạo của trung ương; ngoài ra là việc tăng cường sự chỉ đạo, tạo sự thống nhất từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến nhân dân. Đặc biệt, sau tuyên truyền, quán triệt, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để phát triển văn hóa, đồng thời đã tổ chức rất nhiều hoạt động thành công mang dấu ấn riêng của Thái Bình…

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cần phải hoàn thiện và sớm ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chuyên môn tham mưu với tỉnh về xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp. Các cấp, ngành cần quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức và nguồn nhân lực để đào tạo, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, đây là điều cần đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của tỉnh có giá trị cao về nghệ thuật và tư tưởng. Phải huy động các nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng sau hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, các cấp, các ngành tiếp tục tổng kết và tổ chức những hội thảo chuyên đề, từ đó, đưa ra giải pháp tích cực để phát triển văn hóa, con người Thái Bình trong giai đoạn mới, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế của Thái Bình.

Tú Anh

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày