Thứ 3, 28/05/2024, 09:26[GMT+7]

Xã luận Viết tiếp bản hùng ca đại thắng

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:51:08
19,002 lượt xem
Cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là đỉnh cao của khí phách, trí tuệ con người Việt Nam, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Đó là thắng lợi từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thắng lợi của sức mạnh ý chí “dời non lấp biển” của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 49 năm qua, bài học tinh thần của chiến thắng 30/4, đặc biệt là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết là động lực to lớn giúp Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước hân hoan chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5 - ngày cách đây 138 năm (1/5/1886) những người công nhân Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình để có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

49 năm đã trôi qua, song với mỗi người dân Việt Nam đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn vẹn nguyên niềm tự hào về thắng lợi to lớn nhất, trọn vẹn nhất trong tiến trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc của Đảng và nhân dân ta. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta mãi khắc ghi và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, trân trọng quá khứ, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của Quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thái Bình ôn lại những năm tháng hào hùng của “Quê hương năm tấn” với truyền thống “Thóc thừa cân, quân vượt mức” đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bằng tình yêu, niềm tin, bằng trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên mãnh liệt, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ viết tiếp bản hùng ca đại thắng 30/4, nguyện phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương vững chắc về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Viết tiếp bản hùng ca đại thắng 

Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày