Chủ nhật, 19/05/2024, 18:42[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:09:18
18,050 lượt xem
Chiều ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số dự thảo báo cáo, quy định, tờ trình quan trọng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 080524-_btv_t%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y.mp4?_t=1715179741

 

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.  

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo về: Quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; Quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; báo cáo về việc đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Đại diện ban Đảng của Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.  

 Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản và các thủ tục bảo đảm đúng quy trình để trình HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị để thực hiện hiệu quả các quy định sau khi ban hành, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể; làm rõ khái niệm đối tượng áp dụng việc hỗ trợ học nghề và hỗ trợ học phí; nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ phù hợp với nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trước đó. Từ các danh mục ưu tiên hỗ trợ mà Trung ương đã quy định, cần cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, từ đó việc hỗ trợ phát huy hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương ban hành Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình về: đối tượng, nguồn vốn, quy định về mức, thẩm quyền của chủ thể. Trong đó đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục làm rõ về quy định nguồn vốn đối với nguồn tài chính hợp pháp khác bảo đảm việc vận dụng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi đối với các nguồn vốn khác nhau. Tiếp tục nghiên cứu thêm đối với thẩm quyền mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên. Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sớm ban hành quy định kèm theo hướng dẫn thực hiện bảo đảm gọn nhẹ về mặt thủ tục, tăng thẩm quyền cho cấp dưới một cách cụ thể để dễ thực hiện.

Đối với Quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá thời gian qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, của tỉnh để xây dựng các dự thảo quy định, lấy ý kiến của các ngành, địa phương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tuy nhiên qua thảo luận cho thấy một số nội dung của quy định chưa đầy đủ, rõ ràng và vẫn có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ dự thảo các quy định tham gia ý kiến bằng văn bản gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2024. Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm rõ từng vấn đề, nội dung một cách kỹ lưỡng, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ với tiêu chuẩn chức danh cán bộ tương đương, chậm nhất sẽ ban hành các quy định trong tháng 5/2024.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, đánh giá về kết quả thực hiện Thông báo số 222 ngày 20/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh. Trung ương đánh giá rất cao cách làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, qua đó tạo ra sự chuyển biến về chất trong sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ cơ sở. Tuy nhiên quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế bấp cập, trong đó một trong những nguyên nhân đó là hiệu lực của một thông báo kết luận chưa có tính ràng buộc cao. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm, mối quan hệ của cán bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở các xã, phường, thị trấn trong Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định để khi ban hành việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, bỏ phiếu đối với việc đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với 1 cá nhân và đề nghị xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945.

Mạnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày