Chủ nhật, 19/05/2024, 19:09[GMT+7]

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:05:00
8,395 lượt xem
Sáng ngày 14/5, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh, tiến độ theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Video: 140525_-_HOP_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.mp4?_t=1715688135

5 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 6 văn bản, chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 7 văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Trung ương và kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương sau các phiên họp, cuộc họp. Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm. Từ sau phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, các cấp, các ngành quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Vì thế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động, tích cực, trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh, trong đó nhiều nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả và tạo được sức lan tỏa như: công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc rà soát, ban hành các quy định của tỉnh liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chỉ đạo, xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất với đề xuất về các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới; thống nhất đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo 1 vụ việc do bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề Ban Chỉ đạo tỉnh cần thống nhất đưa vào kết luận chỉ đạo, gợi mở các vấn đề cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường trách nhiệm, đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp để vừa tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo đã đặt ra, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy vai trò từng cấp, từng ngành, từng đầu mối, đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý vụ án, vụ việc ngay từ đầu, kịp thời và từ cơ sở. Tăng cường công tác đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Vừa đẩy mạnh thực hiện các chủ trương chung, vừa tập trung chuyên biệt vào các lĩnh vực, vấn đề nổi lên trên địa bàn như tài chính, đất đai, chế độ chính sách… để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, nhất là củng cố kiện toàn năng lực của các cơ quan chính quyền trong tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương, biện pháp chỉ đạo bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại phiên họp. 

 Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết 3 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tin: Trung Hiếu Ảnh: Trịnh Cường

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày