Thứ 6, 24/05/2024, 11:03[GMT+7]

Thông tin tuyên truyền về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:46:06
13,617 lượt xem
Chiều ngày 14/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XV. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 140524_-_TUYEN_TRUYEN_DU_THAO.mp4?_t=1715695960

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về 6 dự thảo dự án luật do Bộ Công an chủ trì và phối hợp soạn thảo trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Việc ban hành 6 dự thảo dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong tình hình mới.

 Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.Đại biểu đại diện các sở, ngành chuyên môn đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu đã đóng ý kiến vào những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo dự án luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật khi ban hành. Qua đó, giúp các luật được ban hành mang tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý Nhà nước trong bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Thông qua hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm nhiều sở cứ, thông tin, dữ liệu, tài liệu mang tính chuyên môn, chuyên ngành, củng cố thêm quan điểm, phương pháp, cách thức để tham gia góp ý, thảo luận và phát biểu ý kiến tại diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp tới. Việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng các dự thảo dự án luật là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đánh giá cao trách nhiệm của ngành công an trong quá trình xây dựng các dự thảo dự án luật, nhất là chú trọng tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong xây dựng luật pháp.

Trong 6 dự án luật trên sẽ có 4 dự án luật được thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới và 2 dự án luật thông qua tại kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nêu cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu để tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo dự án luật trên. Trong quá trình tham gia ý kiến phải xem xét, cân nhắc đến các yếu tố mang tính thực tiễn trên cơ sở các lý luận để bảo đảm các nội dung được tiếp thu, phản ánh đúng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Sau khi cho ý kiến vào những nội dung cụ thể đối với từng dự án luật, đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu và các sở, ngành, địa phương, qua đó giúp Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện đối với dự thảo các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Trịnh Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày