Thứ 3, 28/05/2024, 05:04[GMT+7]

Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:01:38
18,589 lượt xem
Sáng ngày 15/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Video: 150524_-_Ky_hop_HDND.mp4?_t=1715770680

 

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở đã trình bày các tờ trình quan trọng liên quan đến: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; ban hành một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chuyển mục đích và thu hồi đất để thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh. Cũng tại kỳ họp, đại diện các ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu nhất trí và đánh giá các tờ trình trình kỳ họp đều mang tính cấp thiết, quan trọng, có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đồng tình với việc bàn hành các nghị quyết. Các đại biểu đề nghị sau khi nghị quyết được ban hành, các địa phương tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở; các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn, triển khai, giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phục vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Các nghị quyết là cơ sở pháp lý, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp, thông tin đến cử tri trong tỉnh về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp; trong đó quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Trọng Lộ, tổ Hưng Hà phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng:

1. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

2. Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

3. Nghị quyết về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

4. Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

5. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024.

6. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

7. Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

12. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


 Thu Hiền

Ảnh: Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày