Thứ 6, 24/05/2024, 12:15[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:38:51
15,686 lượt xem
Chiều ngày 15/5, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, đề án quan trọng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 150524_-_Hoi_nghi_BTV_Tinh_uy.mp4?_t=1715781799

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, tham gia ý kiến về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030; chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang (thành phố Thái Bình); báo cáo về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến một cách đầy đủ, toàn diện vào chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh còn rất thấp, vì vậy tỉnh phải xác định rõ mục tiêu và định hình đúng hướng đi, đồng bộ giải pháp, đặc biệt là trong việc tăng cường thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị. Bên cạnh mục tiêu xây dựng thành phố Thái Bình thành đô thị loại I, tỉnh Thái Bình cần tập trung xây dựng thêm một đô thị cấp huyện; trong đó cần chú trọng không gian đô thị hướng biển, trọng tâm tại huyện Thái Thụy và Tiền Hải qua đó tạo xung lực, thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030 trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả của Đoàn giám sát.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố phát biểu ý kiến về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030.

 Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang (thành phố Thái Bình) để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua; thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày