Thứ 2, 15/07/2024, 11:59[GMT+7]

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 6, 14/06/2024 | 09:09:04
20,824 lượt xem
Sáng ngày 14/6, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Video: 140624_-_Dai_hoi_MTTQ.mp4?_t=1718359587

 

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ một số tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng; đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 250/252 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các vị nhân sĩ trí thức, các doanh nhân trong tỉnh dự Đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Xây dựng được “thế trận lòng dân vững chắc”

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, của khối đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành đại hội từ cấp cơ sở; cùng với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội được phát động và triển khai sôi nổi, rộng khắp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị, từ các khu dân cư và trong các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và mỗi địa phương.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó khẳng định: nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, ngày càng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thông qua đó vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp. Toàn tỉnh xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động 2.117 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở các thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 2.914 mô hình dòng họ không ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội và 299 mô hình “Xứ họ đạo không tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”; xây dựng và duy trì hoạt động 751 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; 2.064 tổ tự quản môi trường...

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã vận động trên 45,7 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo”, trên 100 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.047 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 11 nghìn lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tặng quà tết hàng năm. Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động bằng tiền trên 43 tỷ đồng và bằng hiện vật quy ra tiền trên 16 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động kinh phí và hiện vật tổng trị giá 18,9 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. 

Công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân ngày càng gắn bó, mật thiết. Vị trí, vai trò của MTTQ các cấp từng bước được khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Tổ chức và đội ngũ cán bộ mặt trận nâng cao đạo đức cách mạng; nội dung phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đại hội thành công tốt đẹp

Trên cơ sở đánh giá rõ những hạn chế trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua, nguyên nhân của những hạn chế, bài học kinh nghiệm, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó tập trung vào 6 nội dung gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trong tỉnh phấn đấu:

- Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh đều được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; 100% hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng được hỗ trợ, giúp đỡ. 

- Đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 1.800 nhà đại đoàn kết. 

- Hàng năm, ủy ban MTTQ cấp trong tỉnh tổ chức ít nhất 2 chương trình, nội dung giám sát; phản biện ít nhất 3 dự thảo văn bản. 100% ủy ban MTTQ các cấp chủ trì hoặc phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.

- Hàng năm, MTTQ tỉnh và 100% MTTQ các huyện, thành phố; trên 90% MTTQ cấp xã; trên 90% ban công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

 - Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.


Chúng ta vui mừng nhận thấy công tác mặt trận nhiệm kỳ qua của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng được “thế trận lòng dân vững chắc”, động viên được các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chung sức, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực”- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào thành tích chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng. 

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tất cả vì mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện và giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc, các yêu cầu cấp thiết của nhân dân và của đời sống xã hội. Phát huy có hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của toàn quốc, MTTQ tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trước mắt, tích cực tham gia tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh Thái Bình, về định hướng chiến lược phát triển và khát vọng vươn lên của tỉnh để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu, đồng thuận trong tổ chức thực hiện; có kế hoạch tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”.

Đại hội đã hiệp thương cử 73 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, với nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa, quà lưu niệm chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa các đồng chí không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 hiệp thương cử Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhóm phóng viên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày