Thứ 5, 25/07/2024, 08:35[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2, 08/07/2024 | 14:23:11
14,877 lượt xem
Sáng ngày 8/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào kết quả thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Video: 080724_-_HDND_tinh_-_S1.mp4?_t=1720431271

 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu đóng góp, giải trình, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn vốn và một số vấn đề trong nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó tập trung vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và các tờ trình về: Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tỉnh Thái Bình; Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Giao HĐND huyện Tiền Hải thực hiện cơ chế thí điểm trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; Ban hành nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh cho các địa phương trong giai đoạn 2024 - 2025; Ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm học 2024 - 2025…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ kỳ họp thứ tám.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp.Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.  

Lãnh đạo huyện Vũ Thư làm rõ nội dung tờ trình liên quan đến địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. 

Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp thứ tám là kỳ họp thường lệ giữa năm có nhiều nội dung quan trọng, một số phiên truyền hình trực tiếp, vì vậy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp chu đáo, kịp thời, đặc biệt là tài liệu, đường truyền, khánh tiết… Các ban HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến của các đại biểu phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung một số tờ trình cho phù hợp, sát thực tiễn, rõ nguồn vốn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sau ban hành có tính khả thi, sớm đi vào cuộc sống. UBND tỉnh sớm thể chế hóa, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đúng quy định của pháp luật.

Thu Hiền – Nguyễn Triệu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày