Thứ 4, 24/07/2024, 10:10[GMT+7]

Thái Bình kết nối trên 350 điểm cầu dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ 2, 08/07/2024 | 18:10:51
16,080 lượt xem
Sáng mai (ngày 9/7), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Kiểm tra chất lượng kết nối đường truyền tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy.

Để phục vụ hội nghị trực tuyến, toàn tỉnh đã bố trí trên 350 điểm cầu với trên 40.000 đại biểu được triệu tập, trong đó cấp tỉnh có 2 điểm cầu tại hội trường Tỉnh ủy, hội trường UBND tỉnh và điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đào Quyên 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày