Thứ 5, 25/07/2024, 08:30[GMT+7]

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 4, 10/07/2024 | 08:46:59
15,098 lượt xem
Sáng nay, ngày 10/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Video: 100724_-_Khai_mac_ky_hop_HDND_-_S1.mp4?_t=1720605608

 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.Đoàn Chủ tọa kỳ họp. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kinh tế tăng trưởng 7,96%

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để tổ chức kỳ họp, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết và dự kiến thông qua 16 nghị quyết thuộc thẩm quyền theo luật định. Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng chí mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian để quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương; quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiết giảm các nguồn chi để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát các “điểm nghẽn”, “rào cản” trong từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư... Trong quá trình thực hiện đã huy động sự vào cuộc của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 33.657 tỷ đồng, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố và thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,82%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,05% (công nghiệp tăng 17,42% và xây dựng tăng 6,15%); khu vực dịch vụ tăng 5,98%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 93.057 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh có 307,18ha diện tích trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản; có 120 xã có cánh đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 5.604,75ha. Đến nay, toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 183 sản phẩm đạt OCOP 3, 4 sao, vượt so với mục tiêu đến năm 2025 là 150 sản phẩm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.291 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Thu hút vốn đầu tư có nhiều khởi sắc, đến ngày 19/6/2024 thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt 7.769,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 232 triệu USD, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 27.647 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2023. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động việc làm và an sinh xã hội, văn hóa thể thao được quan tâm chỉ đạo toàn diện, thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Một số chỉ số cải cách hành chính năm 2023 so với năm 2022 tăng bậc (PAR INDEX xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc; SIPAS xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc), chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) xếp thứ 20 trong tốp 30 tỉnh, thành phố. Quốc phòng được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở đó đánh giá, dự báo tình hình, những khó khăn, thuận lợi, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 (trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5 - 9%).

Nhiều tờ trình tác động lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã báo cáo HĐND tỉnh các nội dung: Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII; Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2024; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII.


Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy, viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua nội dung, chương trinh kỳ họp. 

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung tại kỳ họp. 

Đồng chí Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tờ trình tại kỳ họp.Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh đã nghe báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp về việc: Giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 cho các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thái Bình; Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế tỉnh Thái Bình; Giao HĐND huyện Tiền Hải thực hiện cơ chế thí điểm trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tỉnh Thái Bình; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên, huyện Vũ Thư; Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện; Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh; Quy định cơ chế hỗ trợ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh cho các địa phương trong giai đoạn 2024 - 2025; Ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm học 2024 - 2025; Ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm học 2024 - 2025; Ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; giảng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý; nâng cao năng lực dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Ban hành Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta đã định hình rõ nét định hướng phát triển và lộ trình thực hiện cho cả chặng đường dài sắp tới, được thể chế hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hình ảnh, vị thế của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Niềm tin của nhà đầu tư được nâng cao. Sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân được củng cố vững chắc, là nguyên nhân hàng đầu đem đến các kết quả rất đáng phấn khởi trong thời gian qua, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của UBND tỉnh thời gian qua đã sâu sát, quyết liệt, bài bản, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; biểu dương các cơ quan chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh trong gần 4 năm qua mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực song đã rất tích cực, chủ động, sáng tạo, tập trung bám sát nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh để các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức; đồng thời nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục ra sức phấn đấu, quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, động lực đổi mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 - năm bản lề, tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và quyết định, trong đó chú trọng thảo luận, bàn bạc các giải pháp tổ chức thực hiện. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, nguồn lực, tổ chức thực hiện, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có giải pháp bảo đảm các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải bảo đảm dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và người đứng đầu sở, ngành được chất vấn trước cử tri trong tỉnh. Nội dung chất vấn phải phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh, được dư luận, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ đại biểu Hưng Hà.Tổ đại biểu Kiến Xương.Tổ đại biểu Quỳnh Phụ.

Tổ đại biểu Thái Thụy. 

Tổ đại biểu thành phố Thái Bình.

Tổ đại biểu Vũ Thư.

Tổ đại biểu Tiền Hải.

Tổ đại biểu Đông Hưng.
Các đại biểu dự kỳ họp. 

Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục chia 8 tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.


Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày