Thứ 4, 24/07/2024, 09:57[GMT+7]

Đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu, chung sức đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ

Thứ 4, 10/07/2024 | 14:53:33
13,784 lượt xem
(Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Video: 100724_-_PHAT_BIEU_BI_THU.mp4?_t=1720612279

 

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024; quyết định những vấn đề quan trọng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp sẽ diễn ra theo đúng chương trình, đảm bảo chất lượng và thành công tốt đẹp!

Tôi đánh giá cao tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong 6 tháng vừa qua. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; đã tổ chức 3 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, kịp thời ban hành 38 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và công tác giám sát được tăng cường với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn, bám sát những vấn đề nóng cử tri và Nhân dân quan tâm. Qua đó đã giúp các cơ quan chức năng thấy được những vẫn đề tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng đã rất tích cực, chủ động, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển tải đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Những kết quả nêu trên còn có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thông qua việc phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tạo cầu nối, diễn đàn thuận lợi để cử tri và Nhân dân tiếp xúc, đóng góp ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu Nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Bước vào năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường, chúng ta vẫn quyết tâm sẽ nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Về tổng thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các kết quả thể hiện trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta đã đi được 2/3 thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong gần 4 năm qua, toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phát triển toàn diện. Nhìn chung, các giải pháp thực hiện các định hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đã đem đến nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm đạt 8,18%. Quy mô kinh tế năm 2023 gấp hơn 2,3 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - xây dựng. Thu hút đầu tư đạt kết quả đột phá, nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao; các chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm; lao động, việc làm cơ bản được đảm bảo. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ có bước tiến bộ quan trọng; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền và chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Về cơ bản, 21 nhóm chỉ tiêu đề ra đã đạt kết quả quan trọng, trong đó 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khoảng hơn 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt, thậm chí vượt so với mục tiêu đề ra và các chỉ tiêu khác chúng ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Trên hết, sau gần 4 năm phấn đấu, với các kết quả đã đạt được, chúng ta đã định hình rõ nét định hướng phát triển và lộ trình thực hiện cho cả chặng đường dài sắp tới được thể chế hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh, vị thế của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Niềm tin của nhà đầu tư được nâng cao. Sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân được củng cố vững chắc, là nguyên nhân hàng đầu đem đến các kết quả rất đáng phấn khởi trong thời gian qua, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Nhân đây, tôi cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của UBND tỉnh, các cơ quan, chính quyền các cấp thời gian qua đã sâu sát, quyết liệt, bài bản, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; biểu dương các cơ quan chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh trong gần 4 năm qua mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực song đã rất tích cực, chủ động, sáng tạo, tập trung bám sát nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh để các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt.

https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/7_2024/to_dai_bieu_thai_thuy_09224110072024.jpg

https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/7_2024/thaithuy_09234510072024.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện một số dự án, mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực còn chậm. Công tác cải cách hành chính có mặt chậm đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ có mặt còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa chủ động, quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, đê điều còn tiếp diễn ở một số nơi… Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh nhưng nhiều hạn chế do yếu tố chủ quan đã tồn tại kéo dài trong nhiều năm nhưng việc khắc phục chưa có nhiều chuyển biến, đã và đang làm cản trở sự phát triển của tỉnh nhà.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 6 tháng cuối năm 2024, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và còn không ít khó khăn, thách thức. Khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục là địa bàn năng động, phát triển mạnh mẽ. Các tỉnh trong khu vực đều quyết liệt vươn lên, có nhiều quyết sách mạnh mẽ và cách làm đột phá, sáng tạo. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, các cấp chính quyền, Nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục ra sức phấn đấu, quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, động lực đổi mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 - năm bản lề, tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và của đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở của kinh nghiệm rút ra được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, bên cạnh những công việc thường xuyên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, HĐND, UBND các cấp cần tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục khẳng định và nhất quán với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đã được thể chế hóa thành Quy hoạch tỉnh. Đây là các mục tiêu, nhiệm vụ đã được khẳng định là đúng đắn thông qua các chuyển biến tích cực và kết quả thực tế đạt được thời gian qua. Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tiếp theo là tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi để tổ chức triển khai thực hiện có kết quả. Đồng thời, trên cơ sở các mục tiêu và khát vọng phát triển dài hạn, cùng với xu thế và yêu cầu mới, phải tiếp tục mạnh mẽ đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tầm nhìn mới có tính đột phá, sáng tạo, tạo ra sự khác biệt, có tính cạnh tranh, phục vụ cho sự phát triển nhằm theo kịp xu thế phát triển, mà trước mắt là điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Thái Bình theo hướng mở rộng không gian hướng biển, xây dựng không gian kinh tế zero cacbon, phát triển đồng bộ công nghiệp xanh, đô thị xanh, du lịch xanh và hệ thống logistics  hiện đại.

Hai là, phải tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị. Đây là vốn quý, là sức mạnh chúng ta có được qua 4 năm tập trung cho mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh, cần phải tiếp tục giữ gìn và dày công vun đắp. Phải tiếp tục biến các mục tiêu, khát vọng đó thành nhận thức, thành quyết tâm chung to lớn, thành ý chí không thể lay chuyển, thành trách nhiệm tự nhiên của mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phải tiếp tục giữ vững môi trường ổn định và thuận lợi trong tỉnh, dành mọi điều kiện và nguồn lực tốt nhất cho phát triển.

Ba là, tiếp tục huy động sự chung tay, chung sức, đồng lòng rộng rãi của Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Cơ sở để tạo ra sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân chính là niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Phải làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, đồng thời quan tâm kịp thời giải quyết có kết quả các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là cơ sở để vận động Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, ra sức thi đua bằng hành động, việc làm và kết quả cụ thể, tạo ra động lực to lớn, tạo thành đồng thuận xã hội và sự đồng lòng quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thực tế thời gian qua cho thấy, chỉ khi đạt được sự đoàn kết, đồng lòng rộng rãi của người dân thì mới tạo thành động lực to lớn và nguồn lực lớn lao cho công cuộc xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới.

Bốn là, tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ quản lý theo kịp yêu cầu phát triển. Tỉnh ta vươn lên từ một tỉnh thuần nông, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ mới của khu vực. Điều đó đòi hỏi trình độ, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng phải kịp thời được nâng cao, thậm chí theo kịp và đón đầu yêu cầu phát triển. Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất, quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó chú trọng các biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, hồ sơ để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm như nhà máy nhiệt điện LNG, khu công nghiệp VSIP, các khu đô thị ven sông Trà Lý, các tuyến đường trục trong Khu kinh tế, tuyến đường ven biển, tuyến cao tốc CT.08, đặc biệt là tuyến đường xuyên tâm kết nối từ thành phố Thái Bình về Hà Nội…

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bàn bạc, quyết định các nội dung quan trọng khác. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, dành thời gian nghiên cứu để bàn bạc, thảo luận và quyết định, trong đó chú trọng thảo luận, bàn bạc kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi, có hiệu quả.

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức  triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, nguồn lực, tổ chức thực hiện, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian thực hiện hiệu quả, hoàn thành. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với một số thủ trưởng ngành về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tôi đề nghị phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải  đảm bảo dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và người đứng đầu sở, ngành được chất vấn trước cử tri, Nhân dân trong tỉnh. Nội dung chất vấn phải phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh thuộc lĩnh vực, địa bàn quan trọng, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Nhân diễn đàn quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ mà chúng ta đã đề ra.

https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/7_2024/to_dai_bieu_hung_ha_09212010072024.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp. 

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm quý trọng và sự tri ân sâu sắc.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày