Thứ 5, 18/04/2024, 20:45[GMT+7]

Thông báo về việc thay đổi Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3 năm 2024

Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:39:01
10,374 lượt xem

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo số 803- TB/TU, ngày 27/12/2023 về Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2024; trong đó, tháng 3/2024 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân vào ngày 25/3/2024 (thứ Hai) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên, ngày 25/3/2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do đó Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ chuyển từ ngày 25/3/2024 sang ngày 26/3/2024 (thứ Ba). Địa điểm tiếp công dân không thay đổi. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân biết và thực hiện.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày