Thứ 6, 14/06/2024, 09:08[GMT+7]

Thành phố: Đô thị xanh, sạch, đẹp

Thứ 6, 15/05/2020 | 16:50:23
1,588 lượt xem
Trong hành trình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Bình đang nỗ lực phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Video: Thanh_pho_do_thi_xanh_sach_dep_WEBD_15_5_2020.mp4

 Kiên Trung - Minh Nguyệt