Thứ 4, 24/04/2024, 04:51[GMT+7]

Thị trấn Tiền Hải: Sáp nhập tạo động lực phát triển

Thứ 2, 18/05/2020 | 10:01:48
14,234 lượt xem
Là một trong những đơn vị hành chính mới được thành lập sau sắp xếp, sáp nhập, thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) đang tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Khu dân cư thị trấn Tiền Hải.

Ông Nguyễn Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Theo Nghị quyết số 892 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tiền Hải, nhập toàn bộ 3,76km2 diện tích đất tự nhiên, 3.227 người của xã Tây An và toàn bộ 4,05km2 diện tích tự nhiên, 3.721 người của xã Tây Sơn vào thị trấn Tiền Hải. Sau khi sáp nhập, thị trấn Tiền Hải có 9,39km2 diện tích đất tự nhiên, quy mô dân số 13.562 người. Việc sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính đã giúp thị trấn Tiền Hải có điều kiện tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, việc sáp nhập đáp ứng tốt cho việc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, hạn chế việc phân tán các nguồn lực của huyện và của tỉnh trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. 

Quy mô dân số, địa giới hành chính mở rộng, yêu cầu đặt ra là hệ thống chính trị của thị trấn Tiền Hải phải phát huy cao tính chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy thị trấn Tiền Hải đã triển khai nhiệm vụ đến cán bộ, công chức cũng như những công việc trọng tâm cần làm ngay. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm nội quy, giờ giấc làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, những việc liên quan trực tiếp đến người dân phải ưu tiên giải quyết trước. Nhiệm kỳ qua, các địa phương trước khi được sáp nhập đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều chủ trương sát, đúng, mang đến sự đổi thay toàn diện, đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, kinh tế đa ngành nghề; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,63%/năm, trong đó thị trấn tăng trưởng 12,03%, xã Tây Sơn tăng trưởng 12,86%, xã Tây An tăng trưởng 13,01%. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.250,3 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chiếm tỷ trọng 13,26%; công nghiệp và xây dựng chiếm 51,56%; thương mại, dịch vụ chiếm 35,18%. Thu nhập bình quân đạt 52,17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,22%. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. 

Mục tiêu của thị trấn Tiền Hải trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ thị trấn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Tập trung cải cách hành chính, rà soát quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng; thực hiện giải phóng mặt bằng, khu, cụm công nghiệp, mở rộng phát triển nghề, tăng cường thu hút đầu tư vào xây dựng đô thị, thương mại, dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch bảo vệ môi trường, nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin thể thao. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày