Thứ 2, 27/05/2024, 10:13[GMT+7]

Thái Thụy gieo cấy đạt 9.000ha lúa mùa

Thứ 5, 09/07/2020 | 15:39:09
1,298 lượt xem
Tính đến ngày 9/7, toàn huyện Thái Thụy đã gieo cấy đạt khoảng 9.000ha lúa mùa, chiếm gần 70% tổng diện tích gieo cấy. Các diện tích lúa mùa còn lại đang được người dân tập trung gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7.

Nông dân huyện Thái Thụy gieo cấy lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy đạt 13.600ha lúa, cơ lúa giống gồm: nhóm lúa năng suất chiếm 55%, nhóm lúa chất lượng chiếm 30%, con lại là giống lúa thuần.

Huyện Thái Thụy đang chỉ đạo các địa phương tích cực đôn đốc người dân tập trung gieo cấy hết diện tích còn lại theo khung thời vụ và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật về bón phân, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại lúa và phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày