Thứ 5, 20/06/2024, 09:49[GMT+7]

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 6, 28/08/2020 | 14:15:43
12,212 lượt xem
Sáng ngày 28/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Audio: 28082020_thay_tin__mixdown.mp3

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. 

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác nhân sự là nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên phải được  chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo để giới thiệu nhân sự xứng đáng ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo quy định, nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh nêu trên phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng. Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc. Có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu theo quy định. Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 

Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định và phương hướng công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, trên cơ sở nguồn nhân sự tái cử và danh sách nguồn quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ điều kiện, tiêu chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh để lấy ý kiến ở hội nghị cán bộ chủ chốt. 

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 của quy trình), các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1. 

Căn cứ cơ cấu, số lượng theo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy tỉnh thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 3 của quy trình), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự dự kiến ứng cử các chức danh để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự dự kiến ứng cử các chức danh để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày