Thứ 7, 03/06/2023, 12:39[GMT+7]

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Thứ 6, 25/09/2020 | 08:52:12
2,109 lượt xem
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” với ý nghĩa mỗi hành động vì môi trường dù nhỏ cũng tạo nên một thế giới sạch hơn. Qua đó nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Đoàn viên, thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà) tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Từ năm 1993 đến nay chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994, đến nay sự kiện này đã được các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) được nâng lên rõ rệt. Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng cùng hành động, thực hiện các hoạt động BVMT; thực hiện phân loại, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, mọi người dân có thể không nhất thiết phải tập trung thành cộng đồng lớn để tổ chức các hoạt động ra quân mà chỉ cần hành động có ý nghĩa tích cực, dù đơn giản như trồng thêm cây xanh, giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa một lần. Thực hiện tốt công tác BVMT là thực hiện mục tiêu kép là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta thêm xanh, sạch, đẹp và phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.


Hưởng ứng chiến dịch, ngày 16/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4466/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng với mục tiêu huy động sự chung sức của các tổ chức chính trị, đoàn thể và cả cộng đồng thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Tăng cường công tác xã hội hóa về BVMT thông qua tuyên truyền, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức về tầm quan trọng của việc BVMT và ý nghĩa của chiến dịch bằng nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về BVMT, nhất là việc không xả rác ra môi trường xung quanh; phát động và duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon; biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong BVMT và phát triển bền vững. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và khuyến khích các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ sử dụng năng lượng mới và tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải Vũ Thị Hồng cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” hướng tới sự chung tay của cộng đồng trong việc chống lại ô nhiễm từ rác thải nhựa, huyện Tiền Hải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải tại xã Bắc Hải vào ngày 26/9. Đồng thời, yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Tập trung hướng dẫn và có giải pháp hỗ trợ người dân trong việc thu gom và xử lý rác thải hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện tiêu chí số 17 nhằm đạt các mục tiêu về BVMT sinh thái nông thôn bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.


Ngoài nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của các cấp, ngành, địa phương thì mỗi người dân đều có thể tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm đơn giản như: hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, để rác đúng nơi quy định; vệ sinh môi trường xung quanh khu vực gia đình... Hãy bắt đầu từ chính những hành động BVMT đơn giản nơi sinh sống của chúng ta, từ đó sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn.

Minh Nguyệt