Thứ 3, 03/10/2023, 10:16[GMT+7]

Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tiền Hải tuyên truyền, trang trí khánh tiết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 2, 12/10/2020 | 08:39:53
2,163 lượt xem
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tiền Hải đã triển khai truyền tải các nội dung tuyên truyền về Đại hội với nội dung, hình thức sinh động, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Các trục đường của huyện Tiền Hải đều được trang trí khánh tiết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong đó đã treo 330 băng ngang đường, 1.650 hồng kỳ trên các trục đường chính tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn. Dựng mới 5 cụm cổ động, 14 pano, trang trí 4 cổng chào, in 150 đĩa tuyên truyền phát cho các địa phương, cơ quan, trường học và dựng mới 5 video clip những bài hát về Tiền Hải chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thành công tuần xe lưu động và 6 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân trong huyện. 

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện còn hướng dẫn giúp các cơ sở triển khai 30 cuộc giao lưu văn nghệ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thành công triển lãm ảnh "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử" và chương trình văn nghệ trên quy mô cấp huyện. Tích cực tuyên truyền phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình; các cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn tại trụ sở làm việc trước và trong những ngày diễn ra Đại hội.

Đỗ Mạnh Cường

(Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tiền Hải)