Thứ 6, 14/06/2024, 10:30[GMT+7]

Thái Thụy: Tổng giá trị nuôi trồng, khai thác thủy sản ước đạt hơn 1.889 tỷ đồng

Thứ 4, 18/11/2020 | 15:57:16
7,533 lượt xem
Năm 2020, tổng giá trị nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy ước đạt hơn 1.889 tỷ đồng, tăng 7,1 % so với năm 2019. Trong đó, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt hơn 1.255 tỷ đồng với sản lượng đạt trên 54.000 tấn, chủ yếu là ngao, tôm, cá và các đối tượng thủy sản khác; giá trị khai thác thủy hải sản đạt hơn 634 tỷ đồng với sản lượng đạt gần 55.000 tấn.

Hoạt động Khai thác thủy hải sản trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Năm 2019, huyện Thái Thụy duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 4.331ha, trong đó, diện tích nuôi trồng nước mặn nuôi ngao 1.300ha, diện tích nuôi trồng nước lợ gần 1.432ha, diện tích nuôi trồng nước ngọt 1.600ha. Về lĩnh vực khai thác thủy hải sản, toàn huyện hiện có 453 phương tiện khai thác thủy hải sản với tổng công suất là 102.214 CV, tạo việc làm cho 1.652 lao động.

Trần Tuấn