Thứ 4, 31/05/2023, 10:57[GMT+7]

Chăm sóc cây khoai tây vụ đông 2020

Thứ 6, 20/11/2020 | 17:25:15
1,297 lượt xem
Khoai tây là cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông vì dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, lại có thị trường tiềm năng cho chế biến. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cơ bản đã trồng xong diện tích khoai tây vụ đông. Tuy nhiên, giai đoạn sau trồng có gặp mưa lớn gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Video: 112020_CL_CHAM_SOC_KHOAI_TAY_web.mp4

 Lưu Ngần - Trần Tuấn