Chủ nhật, 14/07/2024, 12:35[GMT+7]

Gần 13.100 hội viên cựu chiến binh đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Thứ 4, 16/12/2020 | 19:57:17
2,485 lượt xem

Cựu chiến binh xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải phát triển mô hình nuôi ếch từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi của Chính phủ với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), trên địa bàn tỉnh hiện có 244 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác thông qua hội cựu chiến binh (CCB) các cấp với tổng dư nợ nhận ủy thác đến ngày 30/11 đạt 440,3 tỷ đồng, chiếm 14,12% tổng dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể với 13.098 hội viên CCB đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ nhận ủy thác. 

Các huyện có tỷ lệ dư nợ ủy thác cho vay qua hội CCB cao như: Quỳnh Phụ 76,7 tỷ đồng, Thái Thụy 71,3 tỷ đồng, Tiền Hải 79,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đó, các hội viên CCB trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển trang trại, gia trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển nghề và làng nghề…, từ đó vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay, thời gian qua, các cấp hội CCB còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện đặc biệt là gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, từ đó tăng nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH để cho vay các chương trình. Đến hết tháng 11/2020, toàn tỉnh có 12.926 hội viên CCB tham gia gửi tiết kiệm với số dư tiết kiệm gần 17,4 tỷ đồng.

Minh Hương