Thứ 2, 02/10/2023, 02:06[GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ 4, 28/04/2021 | 16:40:05
4,193 lượt xem
Sáng ngày 28/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Theo đó, thời gian qua công tác nội chính Đảng đã góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm. Công tác cải cách tư pháp thời gian qua được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, qua đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp.

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ngành Nội chính đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ chính trị trọng tâm. 

Cũng tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực hai ban chỉ đạo trung ương đề nghị ban nội chính các tỉnh uỷ, thành ủy tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu chủ trương của Đảng, tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người tố cáo, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị làm công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng và các cơ quan tư pháp, trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác nội chính. Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát động phong trào thi đua, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương giao các vụ trực thuộc cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Tất Đạt


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày